2018 Soğuk Çermik Fiyatları

2018 Kangal Balıklı Kaplıca Otel Fiyatları

2018 Sıcak Çermik Fiyatları

Sivas Rose Garden Kır Düğün Salonu

Şemsi Sivasi Türbesi restorasyona alındı

Genel 18 Eylül 2013
1.307 views

Türk-İslâm târihinde ki meşhûr üç Şems’ten birisi olan Şemsi Sivasi’nin türbesi restorasyona alındı. Şemsi Sivasi türbesinin etrafının açılması projesi kapsamında ilk olarak Sivas Belediyesine bağlı ekipler bölgede çalışma yapmaya başladı. Türbe ile yol arasında 2.5 metrelik genişletme çalışması yapacak Sivas Belediyesi ekipleri tüm çalışmaların bitmesinin ardından yolu tekrar yaya trafiğine açacak. Belediye ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından Vakıflar Bölge Müdürlüğü türbe ve çevresinde kapsamlı bir restorasyon çalışmasına başlayacak.

VAKIFLAR RESTORE EDECEK

Şemsi Sivasi’nin türbesinin restorasyonunu Vakıflar Bölge Müdürlüğü gerçekleştirecek. Sivas Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’na başvuran Vakıflar Bölge Müdürlüğü projenin onaylanmasından sonra çalışmalar için kollarını sıvadı. İlk etapta Sivas Belediyesi’ne bağlı ekiplerin çalışmalarının tamamlanmasını bekleyecek olan Vakıflar Bölge Müdürlüğü daha sonra ise türbe çevresinde restorasyon çalışmasına başlayacak.

Türbe taşlarının temizlenmesi konusunda çalışma yapacak olan Vakıflar Bölge Müdürlüğü restorasyonun bitmesinin hemen ardından Cami ve çevresinde de çeşitli çalışmalar başlatacak.

Türbenin kuzey ve batısı, yol ve kaldırımların zamanla dolmasından dolayı, her iki cephede de tonoz seviyesine kadar yol kotunun altında kaldı. Bu dolgular kuzey cephede üç pencerenin yol altında kalmasına bir kitabenin de kaldırımla sıfır seviyede kalmasına yol açtı. Türbenin çevresinin avlu kotumuna kadar düşürülmesi ile toprak altında kalan pencereler ortaya çıkarılarak türbenin daha rahat havalanması sağlanıp türbe de oluşan nemlenmenin de önüne geçilmiş olacak. Caminin derzlerinin de yenilenmesi planlanan proje kapsamında farklı çalışmaların da uygulanacağı öğrenildi.

ENGELLİ RAMPASI YAPILACAK

Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Meydan Cami ve Şemsi Sivasi türbesine engelli rampalarının da yapılacağı bildirildi. Şemsettin Sivasi Türbesi’nin bahçesinin kuzey batı ve kuzey doğu bölümünde bulunan merdivenlerde değişiklik yapılarak özürlü rampası oluşturulması ve türbenin restorasyonu ihtiyacı doğdu. Restorasyon kapsamında engelli rampası ile birlikte türbenin etrafının açılarak restorasyonun bitirilmesi planlanıyor.

Avrupa Birliği uyum standartları çerçevesinde Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından özürlü vatandaşların sosyal hayata daha fazla katılmalarının sağlanmasının amaçlandığını projeler kapsamında Vakıflar Bölge Müdürlüğüne yazı yazıldığı bu yazı sonrasında Meydan Cami ve Şemsi Sivasi türbesine özürlüler ve yaşlılar için engelli rampaları yapılacağı öğrenildi. Bu çerçevede yapılan çalışmalar sonucu hem rampa yapılarak özürlülerin burayı ziyaret edebilmeleri sağlanacak hem de yapıda bulunan olumsuz ekler kaldırılacak.

ŞEMSİ (ŞEMSEDDİN-İ) SİVASİ (1520 – 1597)
Tokat’ın Zile ilçesine bağlı Silis köyünde doğan Şemseddin Sivas’î, alim ve mutasavvıf bir şairdir. Babası Seyyid Mehmet Ebulberekât’tır.
Ahmet Yesevi’nin Horasan Erenleri Zinciri’nden olan Ebulberekât Horasan’dan Anadolu’ya kırk kadar sofisi ile gelmişti. (Bazı kaynaklarda 28 sofisi ile geldiği belirtilir.) Kendisi Hüseyini olduğu için seyyid lakabını almıştır.
Halk arasında Şems’ül Aziz veya esmerliğinden dolayı Kara Şems denilen şairin asıl adı Ahmed, künyesi Ebu’s-senâ lakabı ise Şemseddin’dir. Şiirlerinde Şemsi mahlasını kullandı. Ebulberekât’ın dört oğlundan biri olan Şemseddin Ahmed, yedi yaşında babası ile Amasya’ya giderek Şeyh Muslihiddin ‘in sevgisini kazandı. Ardından Tokat’a giderek Arakiyecizâde Şemseddin Efendi ile Şeyh Şirvani’den ilim tahsil etti. Daha sonra İstanbul’a giderek ilmini daha da derinleştirdi, müderrisliğe yükseldi. Bir gün kazaskeri ziyarete gittiği zaman mevki isteyenlerin küçülmelerini görerek üzüldü ve tasavvufa yöneldi. Devrinde büyük şöhrete kavuşan Şemseddin Ahmed, hac görevini ifa etti. Dönüşünde tekrar İstanbul’da Zile ve Tokat’tan sonra Sivas Valisi Hasan Paşa tarafından yaptırılan Meydan Camii’nde göreve başlamak üzere Sivas’a geldi. Sivas’ta çok sayıda öğrenci yetiştirdi. Hayveti Tarikatının Şemsiyye konulu kurdu. Seksen yıla yakın ömrünü ilme, öğrenci yetiştirmeye, eserlerini yazmaya ve irşadlarda bulunmaya vakfetti, ünü Sivas’ın dışına da yayıldı. III.Mehmet ile Eğri seferine katıldı. Din, devlet ve millet bütünlüğüne yürekten inanmış bir kimse idi. Devletin bekası için yaşının ilerlemiş olmasına bakmadan, padişahtan davet geldiğinde “işittik, itaat ettik, zaten biz her an hazırlıklıyız. Bismillah, hemen gidelim” diyerek yollara düştü. 1597 (H.1006) yılında vefat etti ve Meydan Camii’nin kuzey tarafında bulunan türbesine defnedildi.
Nuh felek şemsi toplandı nur ile ölümüne düşürülen tarihlerden biridir. Soyundan gelen Abdülmecit Sivasî, Abdullahad Nuri, Ahmed Sûzî ve Recep Kâmil de güçlü mutasavvıf şairlerdir. Dergahın son şairi Şeyh Ahmed Güneren (Rindi)dir. Yazmış olduğu kırka yakın eserde, yüksek bir din kültürüne sahip olduğu görülen Şemseddin Sivasî, Arapça ve Farsça’ya da çok iyi vakıftır. Şiirlerini tasavvufi fikirlerini ifade etmek ve yaymak amacıyla yazmış olup, şiiri bir vasıta olarak görmüştür. Duygu ve düşüncelerini içten ve özlü bir şekilde ifade etmiş, aruz ve hece vezni ile söylediği şiirlerinde Allah ve Hz.Peygamber sevgisini dile getirmiştir. Bestelenmiş bir çok ilahisi bulunan Şemseddin Sivasî, Mevlid de kaleme almıştır. Şemsi’nin mevlidi baştan başa tasavvufî bir eserdir, günümüzde de okunmaktadır. Şiirlerinden bazıları didaktik özellikleri dolayısıyla halk arasında ezbere bilinen Şemseddin Sivasî’ye, Sivas halkı sevgi ve hürmetleri dolayısıyla Şems’ül-Aziz adını da vermiş, onu Sivas’ın manevi koruyucularından addetmiştir. Türbesi evliya kabri olarak ziyaret edilen Şemseddin Sivasî ile ilgili olarak çeşitli menkıbeler de halk arasında bütün canlılığı ile yaşamaktadır.

PADİŞAHA FETİH MÜJDESİ VERDİ

Sene 1595’te Osmanlı tahtına Sultan III. Mehmet çıktığında Osmanlı Devleti, zor günler geçirmekteydi. Halk uzun bir aradan sonra matem havasına bürünmüştü. Düşmanlar Estergon’u almıştı. Birçok yer elden çıkmak üzereydi. Padişaha sefere çıkmasını telkin eden Hoca Sadettin’in önerisiyle Sultan Eğri Seferi’ne karar verir. Sefere yaşı 80 olmasına rağmen atlanıp pusatlanan Şemseddin Sivasi de iştirak eder ve zaferi sultana müjdeler. Eğri zorlanmadan fethedilir. Fakat daha sonraki muharebede ordumuzda bozulma ve firar başgösterirken düşman yağmaya başlar. Sultan III. Mehmet Şemseddin Sivasi’ye dönerek zaferin nerede olduğunu sordu ve söylediklerinin gerçekleşmediğini belirtti. Bunun üzerine Şemseddin Sivasi, padişaha gönlünü ferah tutmasını, zaferin yakın olduğunu ve Allah(celle celalüh)’ın dostlarını yalnız bırakmayacağını müjdeledi. Gerçekten çok geçmeden yeşil sarıklı bir yiğit ortaya çıkmıştır ki bu zatın kim olduğu Şemseddin Sivasi’ye sorulunca H.z. Hızır alehhisselam olduğunu söylemiştir. Ve sonrasında da zafer kazanılmıştır. III. Mehmed , Eğri Fatihi olmuştur. Alman topraklarının yüzde 95’i alınmıştır. Bu zafer Haçova Zaferi’dir.
Savaştan sonra işin hikmetini soran padişaha Şemseddin Sivasi Hazretleri, “askerine ve silahına güvenirsen işin onlara kalır. Ama Allah (c.c.)’a sığınanlar asla mağlup olmazlar.” der. Yine padişaha memlekete cami ve medreseler açmasını tavsiye eder. Şemseddin Sivasi, Padişahın İstanbul’da kalması için kendisine ısrar etmesine rağmen Sivas’a döner. Artık oldukça yorgun düşmüştür. Bir müddet sonra 1597 tarihi içerisinde vefat eder. Türbesi Sivas şehir merkezinde ve şehrin tam ortalarında yer alan Meydan Camii içerisindedir. Cami avlusu içerisinde ve kuzeybatı yönünde olan türbe ziyaret edilebilmektedir. 1600 yılında inşa edilen türbe dıştan sekizgen kasnağa sahiptir.

şemsi sivasi türbesi

Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

İlginizi Çekebilir
2018 Sıcak Çermik Fiyatları

2018 Sıcak Çermik Fiyatları

27 Ocak 2018
9.557 views
Mis Döner neden kapandı?

Mis Döner neden kapandı?

13 Ağustos 2017
9.725 views
2017 Sivas Soğuk Çermik Fiyatları

2017 Sivas Soğuk Çermik Fiyatları

30 Ocak 2017
19.105 views
Sıcak Çermik 2017 yılı fiyatları

Sıcak Çermik 2017 yılı fiyatları

08 Ocak 2017
34.678 views
Kangal Balıklı Kaplıca 2017 Fiyatları

Kangal Balıklı Kaplıca 2017 Fiyatları

02 Ocak 2017
24.182 views
Sivas Sıcak Çermik Kaplıcaları

Sivas Sıcak Çermik Kaplıcaları

07 Haziran 2016
16.555 views
2016 Sivas Taksi Ücretleri

2016 Sivas Taksi Ücretleri

06 Mayıs 2016
2.318 views
Gürün Gökpınar Gölü

Gürün Gökpınar Gölü

04 Mayıs 2016
3.074 views
Sivas Termal ve Yaşam Merkezi

Sivas Termal ve Yaşam Merkezi

20 Nisan 2016
5.333 views
Bunlar da var!
Suşehri Kılıçkaya Baraj Gölü Gezisi

Suşehri Kılıçkaya Baraj Gölü Gezisi

07 Ağustos 2012
940 views
Gölova’da konaklama, otel ve pansiyonlar

Gölova’da konaklama, otel ve pansiyonlar

19 Kasım 2010
1.123 views
Kasım ayında Sıcak Çermik

Kasım ayında Sıcak Çermik

26 Kasım 2011
700 views
Sivas Çifte Minareli Medrese

Sivas Çifte Minareli Medrese

21 Ocak 2011
969 views
40 Şehidin hikayesi (sivas)

40 Şehidin hikayesi (sivas)

05 Ocak 2011
3.493 views
Ulaş Gölü

Ulaş Gölü

02 Ağustos 2012
641 views
Sivas’tan Erzincan’a

Sivas’tan Erzincan’a

08 Eylül 2010
566 views
Suşehri Şehr-i Su Festivali 2013

Suşehri Şehr-i Su Festivali 2013

07 Temmuz 2013
541 views
Gürün Höyüklüyurt Höyüğü

Gürün Höyüklüyurt Höyüğü

13 Mayıs 2012
301 views
Yandex.Metrica