Gürün Burçevi Mezar anıtı ve Kaya Mağaraları | Sivas.im : Sivas Gezi Rehberi


2018 Soğuk Çermik Fiyatları

2018 Kangal Balıklı Kaplıca Otel Fiyatları

2018 Sıcak Çermik Fiyatları

Sivas Rose Garden Kır Düğün Salonu

Gürün Burçevi Mezar anıtı

Gezi, Gürün 24 Kasım 2011
2.520 views

Gürün tarihiyle ünlü bir ilçemiz. Sivas’ın tarihine ışık tutan bir çok eser buradan çıkarılmış bugün Arkeoloji müzesinde yer almaktadır. Bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış Sivas’ın Gürün ilçesi bu konuda şanslıdır.

Rivayete göre Battal Gazi Darende Kalesi’ni fethettikten sonra Kayseri’ye gitmek için Gürün İlçesi’nin bugünkü Tıhmın (Bahçeiçi) Köyü’ne gelir. Burada namaz kılamak için yanındaki esirleri ağaca bağlar. Fakat her nasılsa kurtulan esirler, Battal Gazi’nin yerini Bizanslılar’a haber verirler. Bu bölgede tuzağa düşürülen Battal Gazi, Burçevi denilen yerde esir edilerek şimdiki tarihi kalıntıların bulunduğu yerdeki kiliseye hapsedilmiş fakat sonradan da arkadaşları Ahmet Turan ve diğerleri tarafından kurtarılmıştır. Burada bulunan çeşmeden de abdest alıp namaz kılmış olduğu halk tarafından rivayet olarak anlatılmaktadır. Destanlara konu olan Battal Gazi’nin 740 yılında yapılan Akronion (Afyonkarahisar) savaşında şehit düşmüş olduğunu tarihi kaynaklar belirtmektedir. Bu konuda yeri gelmişken Battal Gazi hakkında az da olsa bilgi vermek gerekir. Çünkü halk arasında anlatılan bir çok Battal Gazi ile ilgili hikaye vardır ve bunların nereler olduğuda bu hikayelerde anlatılmaktadır:

Bir başka anlatımda ise farklı konular ele alınmıştır. Sivas Gezi Rehberi olarak gezi anlamında düzenleyeceğiniz faaliyetlerde bugün hala dimdik ayakta duran bu güzel yeri gezmenizi şiddetle tavsiye ediyoruz.

Gürün ilçesi ve havalisinde yaşayan Ermeniler, Bizanslılar’ın asıl yurtlarından sürerek bu bölgelere sürmüş oldukları nüfustan ibarettir. Çünkü bu bölgede en çok Bizanslıların sürgün ettikleri ve kendilerini zorla Hristiyanlaştırmaya çalıştıkları Ermeniler kalmışlardır. Gürün ve havalisinde Ermeniler’in yaşamış olduğu doğrudur. Ermeniler ile birlikte Rumlar’ın da bulunduğu nüfuslarının resmi kayıtlardan anlaşılacağı üzere her zaman Müslüman nüfustan az olarak ve azınlık olarak, fakat barış ve huzur içerisinde kardeşçesine Türkler ile birlikte burada yaşamış oldukları da tarihi bir gerçektir.

Çünkü bu bölgede en çok Bizanslılar’ın sürgün ettikleri ve kendilerini zorla Hristiyanlaştırmaya çalıştıkları Ermeniler kalmışlardı. Bunların da geçim kaynaklarının şalcılık, tarımcılık ve birtakım el sanatları olduğunu tarihi kayıtlar göstermektedir. Gürün’de Mecidi Nişani’na sahip Ermeni piskoposluğu rahipliği mevcuttu. Gürün ve havalisindeki Ermeni veya Rumların ibadet yerleri olan kiliselerin merkezi Ortodokslarınki bugün varlığını hala koruyan kilise idi. Katoliklere ait bir kilise ise bugünkü Çarşıbaşı Mahallesinde bulunmakta idi. Çarşı başındaki mağaralardan bir girişten 40-50 metre kadar içeri girildiğinden burada geniş bir saha (mağara) bulunmakta ve buradan da mağaralar üç kısma ayrılmaktadır. Eskiden buradan burçevi denilen yere kadar gidilmekte olduğunu bizzat yaşlılar anlatmaktadır. Sözü edilen mağaralara bizzat girenler bulunmaktadır. Burası Romalı pagan yöneticilerinin zulüm ve baskı dönemlerinde Hıristiyanların mağaralara kaçış ve buaralarda mitra usulü mağaralarda katakomplar inşa etmeleri döneminde kullanılmış olduğu anlaşılmaktadır. Gürün’de bulunan en büyük kilisenin bu mağaranın yanında yapılmış olması ve mağara ile ilişkili olması da bu görüşümüzü doğrulamaktadır.

Yakın zamanlara kadar devlet eliyle korunmuş olan bu kilisenin mülkiyeti özel şahsa geçtikten sonra bakımsızlıktan harabe haline gelmiştir. Telin’de, Gübün’de Karahisar Köyünde ve Gürün’ merkezde bazı köylerde Ortodoks ve Katolik ve Gregorian mezheplerine mensup Hıristiyan nüfus yaşamakta ve bunlara ait kilise, manastır ya da şapel bulunmakta idi. Şuğul mahallesi’nde üç kilise bulunmaktaydı. Tepecik Köyünde de eski bir evde Geç Roma dönemine ait bir kilisenin Mozaiki bulunmuştur. Bu dönemlere ait bir kaç kilise kalıntısından başka hiç bir şey bulunmamaktadır.

Battal Gazi ile ilgili bazı ayrıntılar yine yöre halkı tarafından doğrulanmaktadır. Gürün’ün eski kaya mağaralarından Burçevine kadar gidildiği ihtiyar Gürün ahalisi tarafından da belirtilmektedir.

Hikayenin geri kalan kısmına ise şuradan devam edelim;:

Daha önceden de Hicri 730 tarihinde (Miladi: 1326 yılında) Orhan Gazi Bursa’yı fethettiği zamanlarda bu savaşa katılan Darende, Niğde ve Kayseri ahalisinden, Darende ahalisinin bir kısmını Bursa’ya yerleştirmiş olduğu gibi 46 hanelik Türkmen gurubunun da 6 hanesini Gürün’e ve 40 hanesini de Darende kalesine yerleştirmiş ve 700 haneye ulaşan Darende kalesini de yeniden tamir ettirmişti. Rivayetlere göre Battal Gazi Rumlardan iki önemli askeri yakalayarak Malatya’ya götürürken bugünkü Bahçeiçi köyünde(Tıhmın)bunları bir ağaca bağlar kendisi de ikindi namazını kılmaya durur. Bu arada bu iki Rum bağlarını çözerek kaçarlar. Ve namazını bitiren Battal Gazi bunları aramaya başlar ve yolda bu bölgede yaşayan Müslümanlardan bir rivayete göre de burada yaşayan Rumlar’dan bu iki kişinin ne tarafa gittiğini sorar adamlar ise Tahminen” şu tarafa gitti diyerek Gürün tarafını gösterirler.

İşte bu tarihten sonra Tıhmın köyünün adı Tahminen” sözünün değişikliğe uğrayarak Tıhmın”a dönüşmesinden meydana gelmiştir. Yine rivayetlerde Battal Gazi şimdi halkın bir takım çabut vb. gibi şeyleri bağlayarak ziyaret vb. gibi saydığı bir çınar (aslında bu ağaç meşe ağacıdır) ağacı bulunmaktadır. Güya bu ağacı Battal Gazi kuru bir dal iken veyahutta elinde bulunan asasını dikmiş ve olduğu kesinlik kazanmış olur. Çünkü 1830’lu yıllarda bile Gürün’ün ve yöresinin köyleri de dahil olmak üzere büyük bir ormanlık bölge olduğunu yaşlı insanlar anlatmaktadırlar ve Güründeki evlerin ve köylerdeki meskenlerin hep bu ağaçların kesilerek damlara atılmış olduğu da bir gerçektir. Adından da anlaşılacağı üzere Hezanlı dağı mevkiinde bol miktarda ardıç ağaçlar bulunduğunu keza yine yaşlılar anlatmaktadırlar. Güründen köylerine, örneğin Karadoruk köyüne veya Telin’den Böğrüdelik köyüne geceleyin gitmek çok zor olurdu. Yabani hayvanların (kurt, arslan ve çakal, ayı gibi) saldırısından korkulmakta olduğunu yaşlı insanlar bizzat anlatmışlardır. Hal böyle olunca bu çınar ağacının tarihini Battal Gazi zamanına kadar götürmek imkansızdır. Battal Gazi ile ilgili bir rivayet ise bugünkü Gübün (Çayboyu) köyündeki mağaraların birinden girerek Burçevi Mahallesinde bulunan eski tarihi Burçevi mevkiine giderek bu bölgelerde Rumları kıtal ettiği rivayetidir. Bugün halk arasında dolaşan bu rivayetin doğru olması ihtimaldir.

Çünkü çarşı başındaki mağaralardan bir girişten 40-50 metre kadar içeri girildiğinden burada geniş bir saha (mağara) bulunmakta ve buradan da mağaralar üç kısma ayrılmaktadır. Eskiden buradan burç evine kadar gidilmekte olduğunu bizzat yaşlılar anlatmaktadır ve bizzat girenler de bulunmaktadır. Battal Gazi’nin burada Rumlar ile mücadele etmiş olduğu doğrudur fakat efsane biçiminde anlatılanların birçoğu halkın ağzında dolaşan rivayetten öte birşey değlidir. Halkın dilinde dolaşan burada Gürün başta olmak üzere Telin’in bir kısmında ve Gübün’de ve Gürün’ün köylerinde Bizanslılar’ın asıl yurtlarından sürerek bu bölgelere sürmüş oldukları Ermeniler’in yaşamış olduğu doğrudur ve Ermeniler ile birlikte Rumlar’ın da bulunduğu nüfuslarının resmi kayıtlardan da anlaşılacağı üzere her zaman Müslüman nüfustan az olarak azınlık olarak fakat barış ve huzur içerisinde kardeşçesine Türkler ile birlikte burada yaşamış oldukları da tarihi bir gerçektir.

En çok bunlar arandı

Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

İlginizi Çekebilir
Sızır Şelalesi nerede, Nasıl gidilir?

Sızır Şelalesi nerede, Nasıl gidilir?

29 Haziran 2016
13.326 views
Sivas Sıcak Çermik Kaplıcaları

Sivas Sıcak Çermik Kaplıcaları

07 Haziran 2016
14.451 views
Gürün Gökpınar Gölü

Gürün Gökpınar Gölü

04 Mayıs 2016
2.647 views
Sivas Termal ve Yaşam Merkezi

Sivas Termal ve Yaşam Merkezi

20 Nisan 2016
4.894 views
Sivas’ta gezip görülecek 15 yer

Sivas’ta gezip görülecek 15 yer

28 Kasım 2015
39.553 views
Sivas otelleri; Sivasotel.com’da.

Sivas otelleri; Sivasotel.com’da.

15 Kasım 2015
830 views
Bunlar da var!
Tavra Deresi

Tavra Deresi

09 Ağustos 2011
1.055 views
Yukarı Tekke’de yatan HAN

Yukarı Tekke’de yatan HAN

19 Mart 2011
1.615 views
Sivas-Antalya Uçak Seferleri

Sivas-Antalya Uçak Seferleri

31 Mayıs 2013
122 views
Ulaş’ta gezilecek yerler

Ulaş’ta gezilecek yerler

27 Nisan 2011
855 views
Dipsiz Göl için turizm kararı

Dipsiz Göl için turizm kararı

24 Ağustos 2012
464 views
Sivas’ın tarihi

Sivas’ın tarihi

28 Ağustos 2010
1.689 views
Al Sevdiğini, Uç İngiltere’ye!

Al Sevdiğini, Uç İngiltere’ye!

20 Ocak 2012
103 views
Düğnük Kaya

Düğnük Kaya

25 Mayıs 2011
372 views
Tarihin izinde Sivas

Tarihin izinde Sivas

08 Mayıs 2012
460 views
Sivas’ta kaderine terk edilen konaklar

Sivas’ta kaderine terk edilen konaklar

03 Haziran 2011
268 views
Sivas Uçak Biletleri

Sivas Uçak Biletleri

08 Mart 2012
118 views
Yandex.Metrica